HI,欢迎来到好期刊网,发表咨询:400-888-9411 订阅咨询:400-888-1571证券代码(211862)

重工与起重技术杂志省级期刊

  • 主管单位:大连重工起重集团有限公司

  • 主办单位:大连重工起重集团有限公司

  • ISSN:

  • CN:

重工与起重技术杂志

杂志简介

省级期刊  机械类

重工与起重技术杂志紧跟学术前沿,紧贴读者,是一本综合性季刊,坚持指导性与实用性相结合的原则,创办于2004年,杂志在全国同类期刊中有很重的学术价值。

说明:该杂志未出现在近期新闻出版总署目录内,本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。

发表流程

及时下单,安全放心

收录与荣誉

杂志被主要收据库收录的情况和所得荣誉

统计数据

杂志各项综合数据统计与评价

年度被引次数报告

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

本刊文章年份

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

在2008年的被引次数

0 6 3 1 0 1 0 0 1

被本刊自己引用的次数

0 1 0 0 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0 0.5 0.75 0.8333 0.8333 0.9167 0.9167 0.9167 1

本刊文章年份

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

在2009年的被引次数

0 1 4 2 0 1 0 0 1 1

被本刊自己引用的次数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0 0.1 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 1

本刊文章年份

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

在2010年的被引次数

0 4 2 6 2 1 0 1 0 0

被本刊自己引用的次数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0 0.2353 0.3529 0.7059 0.8235 0.8824 0.8824 0.9412 0.9412 0.9412

本刊文章年份

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

在2011年的被引次数

0 3 9 5 11 5 0 2 0 1

被本刊自己引用的次数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0 0.0811 0.3243 0.4595 0.7568 0.8919 0.8919 0.9459 0.9459 0.973

本刊文章年份

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

在2012年的被引次数

0 5 3 4 1 5 5 1 4 1

被本刊自己引用的次数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0 0.1515 0.2424 0.3636 0.3939 0.5455 0.697 0.7273 0.8485 0.8788

本刊文章年份

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

在2013年的被引次数

0 1 4 3 8 2 5 6 1 2

被本刊自己引用的次数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0 0.0278 0.1389 0.2222 0.4444 0.5 0.6389 0.8056 0.8333 0.8889

本刊文章年份

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

在2014年的被引次数

0 2 3 8 6 6 3 8 10 1

被本刊自己引用的次数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0 0.0385 0.0962 0.25 0.3654 0.4808 0.5385 0.6923 0.8846 0.9038

本刊文章年份

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

在2015年的被引次数

0 1 6 2 4 4 1 4 3 6

被本刊自己引用的次数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0 0.027 0.1892 0.2432 0.3514 0.4595 0.4865 0.5946 0.6757 0.8378

本刊文章年份

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

在2016年的被引次数

1 5 1 3 2 3 6 5 2 5

被本刊自己引用的次数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0.0256 0.1538 0.1795 0.2564 0.3077 0.3846 0.5385 0.6667 0.7179 0.8462

本刊文章年份

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

在2017年的被引次数

0 1 7 1 3 4 6 4 10 4

被本刊自己引用的次数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

被引次数的累积百分比

0 0.02 0.16 0.18 0.24 0.32 0.44 0.52 0.72 0.8
被引次数
影响因子
主要参考文献期刊分析
主要引证文献期刊分析

其他服务咨询

1对1专属顾问,7*16小时为您服务

我们的亮点

合规安全,方便省心

特别说明

好期刊网提供杂志订阅和投稿咨询服务。杂志服务属于预付款业务,如需修改起刊时间请务必联系客服。好期刊提供合规机打全额增值税专用、普通发票,支付成功后可单独寄出。本站不是重工与起重技术杂志官网,业务办理请联系杂志社,地址:大连市西岗区八一路华春街4号(技术中心办信息室),邮编:116013。

热门期刊